Månadsarkiv: oktober 2014

Nätvinhandlarnas branschorganisations (”NVB”)kommentarer till Systembolagets remissvar beträffande Alkoholleveransutredningen

Inledningsvis konstaterar NVB att Systembolaget ifrågasätter de experter som regeringen tillsatt och anser att utredningen, ledd av EU-rättsexperten Jörgen Hettne, på vissa punkter gravt missuppfattat både EU-rätten och den svenska alkohollagstiftningen. Alkoholleveransutredningens direktiv var att ta fram förslag till en

Publicerad i Uncategorized