Månadsarkiv: november 2015

Nätvinhandlarnas branschorganisations kommentar till Alkotaxidomen i EU-domstolen

EU-domstolens beslut med anledning av mål nr C 198/14, Visnapuu i Helsingfors hovrätt: ”Artiklarna 34 FEUF och 36 FEUF ska tolkas så, att de inte utgör hinder mot en medlemsstats lagstiftning, som den i målet vid den nationella domstolen, enligt

Publicerad i Uncategorized