Brev till EU-kommissionär Margarethe Vestager

Nätvinhandlarnas Branschorganisation har skrivit ett brev till EU-kommissionens konkurrenskommissionär Margarethe Vestager om hur Sveriges regeringen verkar anse sig stå över EU-rätten. I brevet påpekar vi att artikel 34 i fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt (FEUF) fastställer att det inte är tillåtet att försöka förhindra distansförsäljning av vin. Detta har även tidigare svenska regeringar konstaterat, bland annat i alkohollagen från 2011.

I brevet till Vestager så beskriver vi vår bedömning angående att den reglering som regeringen föreslagit för att försvåra för nätvinhandel ej är förenlig med EU-rätten, något vi också fått stöd ifrån av ett stort antal remissinstanser. I brevet uppmanar vi Vestager att från kommissionens sida studera den svenska regeringens förslag närmare.

 

Publicerad i Uncategorized