Bloggarkiv

Farväl till Systembolaget

I det nya pappret ”Farväl till Systembolaget” har författaren Alexander Fritz Englund kartlagt regleringssituationen och visar att Sverige och Finland är de enda EU-länderna med ett statligt alkoholmonopol.

Publicerad i Uncategorized

Våra kommentarer till Systembolagets leverantörsinformation 9 mars

Systembolaget har gått ut med information till sina leverantörer kring nätvinhandeln som innehåller en rad felaktigheter. Här är Systembolagets påståenden och våra kommentarer till detta. Systembolagets påstående: ”Det har den senaste tiden förts en debatt i media, där bland annat aktörer

Publicerad i Uncategorized

Omfattande remisskritik mot Socialdepartementets förslag

Socialdepartementet publicerade i höstas ett förslag (DS 2016:33) som föreslår hinder för privatpersoner att köpa alkholdrycker från e-handelsföretag i andra EU-länder. I praktiken är förslaget ett förbud mot den etablerade e-handeln med kvalitetsvin som bedrivs med stöd av EU-domstolens avgörande

Publicerad i Uncategorized

Brev till EU-kommissionär Margarethe Vestager

Nätvinhandlarnas Branschorganisation har skrivit ett brev till EU-kommissionens konkurrenskommissionär Margarethe Vestager om hur Sveriges regeringen verkar anse sig stå över EU-rätten. I brevet påpekar vi att artikel 34 i fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt (FEUF) fastställer att det inte är

Publicerad i Uncategorized

Nätvinhandlarnas branschorganisation polisanmäler Bubblig.se

Pressmeddelande 2016 12 01 Sajten Bubblig.se erbjuder alkohol med hemleverans fredag- och lördagskvällar. Leverans sker enligt företaget med egen bil, vilket är i strid med gällande alkohollagstiftning. Det är ingen tvekan om att verksamheten strider mot Alkohollagen, dels genom att införsel i

Taggar: , , ,
Publicerad i Uncategorized

Nätvinhandlarnas branschorganisations kommentar till Alkotaxidomen i EU-domstolen

EU-domstolens beslut med anledning av mål nr C 198/14, Visnapuu i Helsingfors hovrätt: ”Artiklarna 34 FEUF och 36 FEUF ska tolkas så, att de inte utgör hinder mot en medlemsstats lagstiftning, som den i målet vid den nationella domstolen, enligt

Publicerad i Uncategorized

Nätvinhandlarnas branschorganisations (”NVB”)kommentarer till Systembolagets remissvar beträffande Alkoholleveransutredningen

Inledningsvis konstaterar NVB att Systembolaget ifrågasätter de experter som regeringen tillsatt och anser att utredningen, ledd av EU-rättsexperten Jörgen Hettne, på vissa punkter gravt missuppfattat både EU-rätten och den svenska alkohollagstiftningen. Alkoholleveransutredningens direktiv var att ta fram förslag till en

Publicerad i Uncategorized

Vem bryr sig om folkhälsan?

IOGT/NTO har frågat en av världens främsta experter, Thomas Babor, professor vid avdelningen för samhällsmedicin och hälsovård på UConn Health Center i Connecticut, USA om vad som påverkar alkoholkonsumtionen och folkhälsan. Tillgänglighet på tre olika sätt är svaret. Fysisk tillgänglighet 

Publicerad i Uncategorized

Pressmeddelande: Vem styr alkoholpolitiken?

Alkoholpolitiskt Forums ordförande; Sven Andreasson, mångårig styrelseledamot i Systembolaget, är arrangör för ett seminarium i Riksdagshuset den 26 maj med temat ”Styr opinionen alkoholpolitiken?” Nätvinhandlarnas Branschorganisation (”NVB”), som inte bjudits in, anser att svaret på frågan är enkelt. Det är

Publicerad i Uncategorized

Laglig vinhandel på nätet lockar fler

http://www.svd.se/mat-och-vin/vin-ol/vinhandel-vin-pa-natet_5770877.svd

Publicerad i Uncategorized