Nätvinhandlarnas branschorganisations (”NVB”)kommentarer till Systembolagets remissvar beträffande Alkoholleveransutredningen

Inledningsvis konstaterar NVB att Systembolaget ifrågasätter de experter som regeringen tillsatt och anser att utredningen, ledd av EU-rättsexperten Jörgen Hettne, på vissa punkter gravt missuppfattat både EU-rätten och den svenska alkohollagstiftningen.
Alkoholleveransutredningens direktiv var att ta fram förslag till en ny alkohollagstiftning baserad på två förutsättningar; bevarande av den svenska alkoholpolitiken och i enlighet med EU-rätten.
Den svenska alkoholpolitiken bygger på två delar:
• Tillgänglighetsprincipen. D v s teorin att ökad fysisk (försäljningsställen och öppettider), social (hur liberal eller restriktiv alkoholmarknadsföring som tillåts) och ekonomisk (alkoholskattens storlek) tillgänglighet ökar alkoholkonsumtionen. Alkoholkonsumtionen var i Danmark* 2012 3 % högre än i Sverige** 2013. I praktiken är alltså skillnaden mellan en extremt reglerad marknad och en helt fri marknad marginell.
• Desintresseringsprincipen. Infördes 1855*** och bygger på teorin om att ett företag som inte får drivas av vinstintresse, inte heller är intresserade av att sälja alkohol. I praktiken drivs alla svenska leverantörer till Systembolaget av vinstintresse. Liksom Systembolaget, enligt statens ägardirektiv***, gör.
Systembolagets egna tolkningar av såväl EU-rätt som svensk alkohollagstiftning överensstämmer alltså inte med Alkoholleveransutredningens ställningstaganden. Att Jörgen Hettne, tvärtemot Systembolagets syn, har en fast övertygelse om att distansförsäljning, så länge verksamheten sker från ett annat EU-land, svenska skatter betalas och marknadsföringsregler följs, inte kan förbjudas framkom tydligt på det seminarium som hölls i Alkoholpolitiskt Forums regi den 1 oktober. NVB instämmer i Jörgen Hettnes åsikt.
Alkoholleveransutredningens uppdrag från regeringen var att, enkelt uttryckt, sätta upp så många handelshinder som möjligt så länge handelshinder, enligt gällande EU-rätt, kan motiveras med folkhälsoskäl och vara proportionerliga.
Primärt är förslagen till handelshinder två:
• Ett främjandeförbud, d v s svenska företag skall inte kunna ”förmedla” alkohol i vinstintresse. Oavsett om det är förmedling till ett utländskt företag eller till Systembolaget (olagligt redan med dagens lagstiftning).
• Endast leverans till privat adress, d v s ingen möjlighet att t ex kunna hämta sina beställda viner i en matbutik/hos ett postombud.
NVB utgår ifrån att det som Systembolaget och dess leverantörer gör är bra för folkhälsan.
– Om NVB:s medlemsföretag, utan fysiska butiker, agerar på precis samma sätt som Systembolaget och dess leverantörer så faller det på sin egen orimlighet att vår verksamhet är ett hot mot folkhälsan. Vi tror EU-kommissionen delar vår uppfattning, säger Ole Nielsen, ordförande i NVB.
NVB:s remissvar kommer inom kort.
Källor: * Nordicwelfare.com; ** Centralförbundet för Alkohol och narkotikaupplysning; *** Systembolaget.se
KONTAKT: Ole Nielsen on@winefinder.se +46 709 43 34 38

Publicerad i Uncategorized