Omfattande remisskritik mot Socialdepartementets förslag

Socialdepartementet publicerade i höstas ett förslag (DS 2016:33) som föreslår hinder för privatpersoner att köpa alkholdrycker från e-handelsföretag i andra EU-länder. I praktiken är förslaget ett förbud mot den etablerade e-handeln med kvalitetsvin som bedrivs med stöd av EU-domstolens avgörande i Rosengrendomen från 2007.

Remisstiden för socialdepartementets förslag gick ut vid årsskiftet. Nätvinhandlarnas branschorganisation har sammanställt de inkomna remissvaren. Sammanställningen visar att socialdepartementets förslag får hård kritik från remissinstanserna. Av de 61 svenska instanser som lämnat synpunkter har en majoritet antingen avstyrkt förslaget eller ifrågasatt delar av förslaget. Därutöver har departementet mottagit skrivelser från avsändare i annat EU-land som underkänner förslagets förenlighet med EUs inre marknad.

Läs hela vår remissammanställning här.

Publicerad i Uncategorized