Styrelsen

Styrelsen tillsattes 2016-10-24

 

Ordförande och talesperson: Ilona Schäfer, The Wine Company

Sekreterare och ledamot: Henrik Levy, Belgoklubben

Kassör: Catarina Palo, Italienska Magasinet