Styrelsen

Styrelsen tillsattes 2016-10-24

 

Ordförande och talesperson: Ole Nielsen

Sekreterare och ledamot: Catarina Palo, Italienska Magasinet

Ledamot: Alex Tengvall, Winefinder

Ledamot: Thomas Furuskog, Vintjänsten

Ledamot: Ilona Schäfer, The Wine Company

Kassör: Fredrik Önrup, Idala Gård