Pressmeddelande: Vem styr alkoholpolitiken?

Alkoholpolitiskt Forums ordförande; Sven Andreasson, mångårig styrelseledamot i Systembolaget, är arrangör för ett seminarium i Riksdagshuset den 26 maj med temat ”Styr opinionen alkoholpolitiken?”

Nätvinhandlarnas Branschorganisation (”NVB”), som inte bjudits in, anser att svaret på frågan är enkelt. Det är nämligen Systembolaget som styr alkoholpolitiken i Sverige. Genom effektiv lobbying och omfattande reklamkampanjer som bygger på ”forskning” som IOGT, politiker, media och opinionsbildare väljer att inte granska, alternativt p g a egen vinning bortser ifrån, bygger man en bild av att Systembolaget beskyddar folkhälsan utan kommersiella intressen.

Några exempel på hur Systembolaget styr informationen:

  • I nyhetsbrevet Systembolaget & omvärlden i april omnämns polistillslaget mot den lilla nätvinhandlaren handlavin.se (årsomsättning 200 000 kr). I maj månads nyhetsbrev omnämns inte polisanmälan mot 25 svenska vinimportörer (årsomsättning flera miljarder och vinster på 100-tals miljoner) som alla gynnar Systembolagets försäljning.

 

  • Den konstanta kommunikationen kring att Systembolaget inte är vinstdrivande trots en vinst på 266 miljoner 2013. Merparten av försäljningen kommer dessutom från billiga lådviner med volymrabatter, alkoläsk, öl och sprit.

 

  • Systembolaget är stolta över den ökade försäljningen de senaste åren och anger att grunden för ökningen är den fantastiska service man har. Sanningen är att den ökade försäljningen beror på att Systembolagets leverantörer har ökat alkoholmarknadsföringen med 300 % på fem år till 1 065 000 000 SEK 2013. Samma leverantörer som tillsammans med Systembolaget tjänar många 100 miljoner på samarbetet.

 

  • Ökad tillgänglighet i form av högre införselkvoter, ökade öppningstider på Systembolaget och nätvinhandel har de senaste åren lett till minskad alkoholkonsumtion. Trots detta driver Systembolaget intensiv lobbying utifrån tesen att ökad tillgänglighet är farligt för folkhälsan.

 

  • Att ”Systembolaget inte marknadsför alkohol” är inte heller sant. Vinguiden och Vinkompassens namn syns på systembolagets hemsida när man beställer vin via www.vinguiden.com  eller www.vinkompassen.se. Bägge bolaget pumpar in 10-tals miljoner i alkoholmarknadsföring; bl. a via tv-reklam.

 

  • Att hävda att svenska vinimportörer satsar mer än en miljard på marknadsföring av alkoholprodukter som bara kan köpas på ett enda ställe; Systembolaget gör detta utan kommersiella intressen är direkt missledande.

 

  • De skräckscenarion som målas upp på www.systembolaget.se om vad som händer med folkhälsan om monopolet försvinner baserar sig på felaktiga grunder och utan någon som helst adekvat forskning.

 

–       Det vore ju uppfriskande om politiker och media sätter sig in i fakta om vad som faktiskt påverkar folkhälsan och ifrågasätter Systembolagets propaganda. För folkhälsans bästa, säger Ole Nielsen, ordförande i Nätvinhandlarnas branschorganisation.

 

  • Den som verkligen vill sätta sig in i fakta inför riksdagsdebatten den 26 maj finner information om ovanstående på www.systembolaget.se ; på Nordic Welfares hemsida, Natvin.org eller genom att googla. Svårare är det inte.

 

Mer information:

Ole Nielsen, VD Winefinder och ordförande Nätvinhandlarnas branschorganisation, 0709-43 34 38 eller on@winefinder.dk.

Publicerad i Uncategorized